Vårt uppdrag

Motivera, utrusta och sända människor till mission i Europa och bland onådda folk för att se förvandlade liv och samhällen.

OM Sveriges uppdrag i Kristi kropp

OM Sverige är en svensk missionsrörelse som samarbetar med samfund, lokala församlingar samt systerorganisationer i andra länder.
Internationellt har OM idag omkring 3500 långtidsarbetare som finns på plats i över 100 olika länder.

OM:s grundvärderingar

  • Att känna och ära Gud
  • Att leva underordnande Guds ord
  • Att vara öppna, ärliga och förlåtande
  • Att tjäna på ett uppoffrande sätt
  • Att älska och visa uppskattning för människor
  • Att evangelisera världen
  • Att återspegla mångfalden i Kristi kropp
  • Att be för världen
  • Att betona församlingens betydelse