OM Sverige - Utgångspunkt:ge

Utgångspunkt:ge

, i Martins blogg

Befinner mig i pulserande megastaden Bangkok på årligt ledarmöte för vår internationella rörelse. Första två dagarna samlas vi till en rad olika förkonferenser. Långtidsarbetarna i Centralasien till medarbetardagar. Regionsledardagar etc.

Tillsammans med ett 90- tal kolleger från hela världen har jag varit på två mycket inspirerande dagar om ekonomisk utveckling, så kallad Financial Development. Utgångspunkten för vårt förhållande till pengar och förvaltarskap av resurser får vi i grundläggande bibelundervisning av Peter Maiden, internationell Director. 

1:a frågan: Var befinner vi oss som individ och rörelse i förhållande till omvärldens konsumtionssamhälle?

Tre tecken på ett konsumerande samhälle.

1 Människans värde är baserat på hennes möjlighet att spendera pengar

2 Människans frihet av att hon kan köpa vad hon vill. Möjligheten att köpa det och den upplevda rätten att göra det när jag vill.

3 En kultur som skapar obegränsade behov som sedan tillfredsställs genom ändlös konsumtion. "Money is like seawater the more I drink the more thirsty I become"

Frågan är om konsumismen ska tillåtas forma mitt liv och rörelsens utveckling eller en biblisk världsbild som ger vägledning för vårt förhållande till pengar? En osjälviskt, generös och utgivande livsstil måste vara grunden i allt vårt strävande efter att se mer resurser frigöras för världsmission i riktning med rörelsen uppdrag.

Utgångspunkten är vårt eget hjärta och förhållandet till Gud.

1. Gud är en givande Gud - Vi ger eftersom Gud har gett och fortsätter ge allt. Gud ger generöst. Överflödande liv i Kristus, ett land som flöt av mjölk och honung.

2. Det är bra och hälsosamt för oss att ge. Vi blir välsignade när vi ger generöst. Det är mer välsignat att ge än att få... 1 Tim 6:17-19 Hur jag ger avspeglar min relation med Gud. Vår plånbok säger mer om vår relation till Gud än vår psalmbok!

3. En trasig värld i stora behov väntar på gudsfolkets generösa givande  1 John. 3:17

Hur mycket ska jag då ge?

- Allting tillhör Gud, jag är en förvaltare, en manager av min mästares resurser. Sänd att förvalta och välsigna min nästa med det jag anförtrotts.

- Ge i förhållande till din inkomst 1 kor 16:2 3. Fråga inte hur mycket du ska ge, utan hur mycket du ska behålla. Peters utgångspunkt: - Ge tionde som grund, sedan ge tills det känns obekvämt....

Vi samtalade och bad för varandra runt borden innan seminarier om hur vi kan hjälpa vår nästa till välsignelsen att vara med och ge...

/ Martin