OM Sverige - Vänskap & redskap!

Vänskap & redskap!

, i Martins blogg

 

Vi är tillbaka på Råslätt efter teamretreat på Norra Vi gården i södra Östergötland! Hela OM Sverige gänget samlat till gemenskap, teambuilding, undervisning och bön. Idag är vi 10 olika nationaliteter som arbetar i Sverige. Dels för att inspirera för mission i världen men också för att förkunna evangelium här och nu i Sverige på olika platser.

Höjdpunkten på retreaten för mig var ett längre tillfälle av bön och tillbedjan med möjlighet att be för varandra, uppmuntra och göra upp saker med varandra. Vårt långsiktiga mål är att utveckla en gemenskap som är öppen, ärlig och förlåtande. Väl medvetna om att vi aldrig kommer nå fram till en fullhet på dessa områden fortsätter vi ändå att gå på den stigen. Vi har kommit samma omkring en gemenskap vision, vi inser behovet av varandra och arbetar tillsammans i olika team. Och ändå… gör det så ont ibland när vi skaver mot varandra i vår mångfald av personligheter och kulturer. Mersmak ger en förtätad gemenskap som blir mer än summan av individerna.

Nu laddar vi som bäst för ledardagen med alla TeenStreet ledare här i helgen den 2 juni. Vi blir någonstans runt 260 deltagare som drar till Tyskland i månadsskiftet juli/augusti. Vi gläds åt ledare från en rad olika församlingar som kommer samman med sina tonåringar för att ge vägledning till en djupare vänskap med Jesus och redskap för att reflektera honom i tonåringarnas olika världar. Här kommer smågruppsledaren tillsammans med dem som tjänar i köket, städet eller security. Vi kommer för att betjäna tonåringarna. I den rörelsen får vi också ta emot oavsett ålder eller tidigare erfarenheter.

/Martin