OM Sverige - TeenStreet '18 Dag 4 - M&M

TeenStreet '18 Dag 4 - M&M

Skriven av Esgrim

Esgrim 

Är det en slump att du och jag hamnat på TeenStreet i år? Att det liksom bara råkade ”hända”? Kanske för att t. ex. någon i kyrkan, en förälder, kompis råkade säga att du skulle hänga på lägret? Jag måste säga att jag blivit grymt tvivlande på slumpen efter att ha varit några år på TeenStreet… Jag var inte så troende på slumpen tidigare heller men TeenStreet har gjort mig ÄNNU mer tvivlande på slumpen. Jag tror ärligt vi hamnat HÄR av en anledning. Jag tror inte att det är en slump att du och jag är här. Jag tror att Gud satt oss samman här för att vi inte skall åka hem precis likadana som när vi kom hit. Jag tror Gud låtit oss hamna här 2018 för att Gud håller på att väva en fantastisk vacker väv där vi alla är trådar. Jag tror Gud väver en framtidsväv. En väv som kommer påverka ditt och mitt liv även efter att vi lämnat den här veckan.

Du kanske inte har samma upplevelse som jag, men som m&m för serviceteam har jag blivit enormt stärkt i min upplevelse den här veckan. På djupet. På ett sånt sänt att det påverkar mitt liv för framtiden! Vad har hänt?

I samtal och möten med människor ser jag hur Jesus satt samman olika människor för ett syfte. Ofta människor som är okända för varandra och varandras livshistorier. Människor med helt olika erfarenheter, behov och upplevelser. Alla dessa människor har Gud satt samman för att genom med Honom göra något nytt, läka det som är trasigt, utrusta och bekräfta människor på olika sätt. En stor del av uppgiften som m&m för serviceteam är att se och lära känna människor samtal med dem, uppmuntra dem i deras uppgift, be tillsammans med dem och uppmuntra i bön. Ibland finns stora behov, ibland mindre. Men det jag har upplevt i år och tidigare år är att Gud sätter samman människor med en helt otrolig precision för att hans rike skall bli synligt. Jag har sett Gud. Det är bara med ren förundran och tacksamhet som jag får vara en del av detta. Jag är så tacksam att få ha varit en pusselbit i Guds pussel den här veckan.