OM Sverige - Speciella, unika och djupt älskade - Sydafrika

Speciella, unika och djupt älskade - Sydafrika

Skriven av OM Sverige, i Afrika

Onsdag är skoldag för OM:s Aids Hope personal i Mamelodi, ett slumområde utanför Pretoria. Genom att dela in i grupper om fyra, de tillför livskunskap till alla sjunde klasser på tre lokala skolor (totalt sex klasser) i stadsdelen. Varje klass har 45-55 elever. Teammedlemmarna fungerar också som förebilder, som visar samarbete och goda relationer. Ämnet livskunskap omfattar träning i att vara en person med god karaktär, göra bra val och ställa upp mål och nå dem. Det innehåller också hiv och aids.

"Skolorna vet att vi är en kristen grupp", säger Lorna, från Irland. "De låter oss tala om Jesus och avsluta lektionerna med sång och bön. Jesus är en bra förebild, en man med god karaktär och en som aldrig syndat. Vi försöker alltid visa på Guds kärlek för varje barn i allt vi lär ut och hoppas de kommer att få en viss förståelse för Hans fadershjärta för dem."

"Ibland undrar jag om något av det når fram, om alla våra ansträngningar ger resultat. Med ett så stort antal studenter är det omöjligt att komma ihåg alla namn och att bygga individuella relationer. Man måste leta efter de små sakerna, som dagen då någon hörde en av flickorna säga till en blomma, "du är speciell och unik och djupt älskad" - de ord vi fortsätter att upprepa i våra klasser! Mitt hjärta jublade när jag tänkte på fröna som såtts och som förhoppningsvis kommer att fortsätta växa."

Be för barnen i Mamelodi. Be att OM teamet ska få ha en positiv inverkan på barnen. Be att barnen ska få komma till tro på Kristus genom teamets vittnesbörd.

 

Senaste Nyheter & Blogginlägg

De minst nådda

Skrivet av OM Sverige, i Sverige

VI VILL SE LEVANDE GEMENSKAPER AV EFTERFÖLJARE TILL JESUS BLAND DE MINST NÅDDA

När vi talar om de minst nådda menar vi en folkgrupp eller en grupp av människor där evangeliet aldrig har presenterats – ingen har någonsin levt eller förkunnat evangeliet bland dem och ingen har gensvarat på Guds nåd så som den presenteras genom evangeliet, eller... Läs mer »